Opleidingen

Hier vind je meer informatie over de sportduikopleidingen.

Inschaling

Inschaling CMAS
NOB-leden in het bezit van een, door een andere bij de CMAS aangesloten organisatie uitgegeven duikbrevet, kunnen een NOB/CMAS brevet aanvragen bij de NOB. De overeenkomstigheid wordt bepaald door de CMAS en wordt door de NOB ontleend aan de door de CMAS gepubliceerde “vergelijkingslijst CMAS”.

Voorafgaande aan de inschaling zal samen met een 2* instructeur van Duikclub Nemo een proefduik gemaakt worden om het niveau van de duiker te peilen. De 2* instructeur zal een advies van inschaling uitbrengen aan het bestuur van Duikclub Nemo. Het bestuur bepaald de definitieve inschaling.

Inschaling RSTC, CEDIP & IADS
Duikbrevetten van NOB leden welke zijn uitgegeven door bij de RSTC, CEDIP en IADS aangesloten organisaties, worden doorgaans door de NOB geaccepteerd op het niveau zoals hieronder aangegeven. Dit houdt in dat men dezelfde duikbevoegdheden heeft als met een vergelijkbaar NOB/CMAS duikbrevet.
 
RSTC/CEDIP/IADS Wordt geaccepteerd op het niveau van Kan starten met de NOB-opleiding voor het
Scuba Diver   1*-Duiker
Open Water Diver 1*-Duiker 2*-Duiker
Advanced OW Diver 2*-Duiker 3*-Duiker
Divemaster 3*-Duiker 1*-Instructeur

In verband met internationale afspraken worden de uitgegeven duikbrevetten van bij de RSTC, CEDIP en IADS aangesloten organisaties door de NOB geaccepteerd op het niveau zoals weergegeven in bovenstaande tabel. Op het niveau van resp. het 1* duikbrevet, 2* duikbrevet en het 3* duikbrevet. Dit houdt in dat men dezelfde duikbevoegdheden heeft als met een NOB duikbrevet. Het verstrekken van een NOB brevet is echter niet mogelijk, aangezien men geen NOB opleiding heeft gevolgd. Mocht men de duikopleiding bij de NOB willen vervolgen om in aanmerking te komen voor een NOB/CMAS duikbrevet dan dient rekening te worden gehouden met bovenstaande inschalingstabel.