Duikclub Nemo - Nederlandse Onderwatersport Bond

Nederlandse Onderwatersport Bond
De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is de bond voor alle duikers en daarmee dé organisatie voor iedereen die het unieke van ‘onderwater-zijn’ wil beleven. De NOB is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF, de wereldduikfederatie CMAS en de Europese duikfederatie EUF. Zo'n 15.500 aangesloten duikers, 1800 duikinstructeurs en 280 duikverenigingen en duikscholen profiteren van het feit dat de NOB zich opstelt als dienstverlener, belangenbehartiger en loket voor alle vragen met betrekking tot de onderwatersport.
Wat betekent dit concreet? 
 • De NOB biedt haar leden kwalitatief uitstekende duikopleidingen, instructeursopleidingen en duikspecialisaties aan. Bij specialisaties kun je bijvoorbeeld denken aan onderwaterfotografie, maar ook aan wrakduiken, driftduiken of ijsduiken. Meer informatie over opleidingen kun je hier vinden. Voor jeugdige duikers (van 14 tot 16 jaar) is er overigens een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld. Meer informatie hierover is hier te vinden.
 • Daarnaast behartigt de NOB de belangen van de Nederlandse duikers door constant aan de verbetering van de duikplaatsen in ons land te werken.  Met name in Zeeland zijn door toedoen van de NOB veel duiktrappen neergelegd en wordt hard gewerkt om een ware ‘Dutch Divers’ Delta’ te creëren.
 • Ook ondersteunt de NOB haar verenigingen door kennis, ervaring en actuele informatie op het gebied van algemene en duikspecifieke verenigingszaken te delen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, medische zaken en wetgeving, maar ook aan ledenwerving, PR en communicatie.
 • Je ontvangt 8 keer per jaar het magazine Onderwatersport.
 • Met het lidmaatschap bij de NOB ben je in gelegenheid om opleidingen te volgen.
 • Alle NOB-leden zijn automatisch collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en tegen de blijvende gevolgen van (duik)ongevallen. Dat geldt voor alle sportduikactiviteiten, al dan niet in verenigingsverband en in binnen- en buitenland. De NOB heeft voor leden vier collectieve verzekeringen afgesloten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders  
  • Rechtsbijstandsverzekering voor NOB instructeurs
 • Tevens heb je de kans om een goedkope duikreisverzekering af te sluiten.
 • Bovendien kunnen wij ons dankzij jouw lidmaatschap blijven inzetten voor het behoud van duikwater.
Lidmaatschap Nederlandse Onderwatersport Bond
Duikclub Nemo stelt het verplicht aan alle leden dat zij lid zijn van de NOB. Het lidmaatschap zal via de club worden afgesloten en betaald. De betreffende bondscontributie dient in november betaald te worden. Is deze op 1 december nog niet betaald, volgt automatisch uitschrijving bij de NOB en mag het lid niet meer deelnemen aan de duikactiviteiten. Voor een eventuele herinschrijving kunnen administratiekosten worden berekend.

De prijs per jaar is €42,00. Ben je jonger dan 18? Dan betaal je €18,00 per jaar. En wat gunstig is: je betaalt pas vanaf de maand volgend op de maand van inschrijving.